Οίκος ραπτικής

 

Τηλ : ‎(+30) 2316 017777
E-mail: mail@aliona.gr

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 79, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ